E-Fatura İle
Dijital Dönüşüm

  E-Fatura ile faturalarınızı dijital ortama taşıyarak iş süreçlerinizi ve ticaretinizi hızlandırarak şirketinizin verimliliğini artırın.

  Kaynaklarınızı şirketinize rekabet gücü kazandıracak alanlara yönlendirip maliyetinizi düşürün

HEMEN BAŞLAYIN 

Neden E-Fatura'ya Geçmelisiniz?

Daha Güvenli

Elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanan faturalarınıza gerektiğinde hızla ulaşın

Daha Hızlı

Faturalama ve muhasebe süreçlerinizi hızlandırarak zaman kazanın, daha hızlı tahsilat yapın

Daha Tasarruflu

Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın

Çevre Dostu

Kağıt kullanımını azaltın, her yıl binlerce ağacı kurtarın, kağıtsız dijital dönüşüme başlayın

Sıkça Sorulan Sorular

E-Fatura Nedir?

e-Fatura, kağıt faturanın elektronik ortamda oluşturulmuş halidir. Kağıt fatura ile bire bir aynı hukuki geçerliliğe sahip olan e-fatura, dijitalleşen dünyada firmaların işlerini kolaylaştırmak ve hizmet kalitesini artırmak üzere T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürürlüğe konulmuştur. Faturaların taraflar arasında güvenli ve hatasız dolaşımını sağlayan e-fatura sistemi, geleneksel faturaya göre çok daha hızlı, ekonomik ve pratiktir.

E-Fatura'yı Kimler Kullanabilir?

Ticari firma olarak Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler E-Fatura uygulamasından yararlanabilir

E-Fatura Kimler İçin Zorunlu?

Brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler

06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler

İnternet Aracılığıyla satış, kiralama işlerine internet siteleri aracılığıyla aracılık edenler ve internet reklamları yayınlayan internet reklam hizmet aracıları

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze meyve ticareti yapanlar

Bavul ticareti yapan firmalar

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın

E-Fatura'nın Avantajları Nelerdir?

Faturalar elektronik ortama taşındığı için kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar

Faturalama ve muhasebe süreçlerinde hız artar, zamandan tasarruf sağlanır, ticaret ve tahsilat hızlanır

Faturalar güvenilir bir şekilde elektronik ortamda saklanır, odalar dolusu klasörlenmiş arşivler ve saklama masraflarına gerek kalmaz

Elektronik ortamdaki anlık ve otomatik veri kaydı ile hata oranı minimuma iner

Evraklarınız, faturalarınız kaybolmaz, gerektiğinde eski evraklara, faturalara saniyeler içerisinde ulaşılır

Kağıt kullanımı en düşük seviyeye indiği için her yıl binlerce ağaç kesilmekten kurtulur

E-Fatura Portal Çözümü Nedir?

E-Fatura Portal Çözümü, E-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlar

GİB’in sunduğu E-Fatura portalı üzerinden E-Faturaları manuel olarak alıp gönderebilmenize olanak sunar

E-Fatura Entegratörlük Hizmeti Nedir?

İş ortağımız Sovos, özel entegratörlük hizmeti ile 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir

Böylece, elektronik fatura gönderme ve alma işlemleriniz teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış hizmet sağlayıcısı Sovos'un bulut servisleri tarafından gerçekleştirilir

Sovos ile gelen ve giden E-Fatura entegrasyonumuz size tam otomatik bir E-Fatura deneyimi sağlar

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

E-Fatura’da, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara E-Fatura gönderilebilir ve alınabilir

E-Arşiv ise E-Fatura kapsamı dışındaki firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesini ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesini sağlar

E-Fatura’da, fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir ve kağıt çıktı alınamaz, E-Arşiv’de ise fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı olarak iletilebilir

E-Arşiv’de belgeler mali mühür ve zaman damgasıyla onaylanıp saklanır, E-Fatura’da zaman damgası yoktur

E-Fatura’da gönderilen her fatura önce GIB’e iletilir, E-Arşiv’de GİB’e yalnızca ay sonlarında bir rapor ile bilgi verilir

E-Fatura’da GİB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır. E-Arşiv kullanıcıları ise Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanabilir

Bütün Müşterilerime E-Fatura Göndermem Mümkün Mü?

E-Fatura uygulaması, E-Fatura mükellefleri arasında E-Fatura gönderilip alınmasına imkan tanır

E-Fatura mükellefi olmayan müşterilerinize genel hükümler doğrultusunda kağıt fatura veya E-Arşiv fatura düzenlemeniz gerekir

E-Fatura ve E-Arşiv çözümümüz müşterinizin E-Fatura mükellefi mi E-Arşiv'e mi tabi olduğunu otomatik olarak algılar ve size zaman kazandırır

Gelen E-Fatura'ya, Kağıt Faturalarda Olduğu Gibi 7 Gün İçinde İtiraz Hakkım Var Mıdır?

Kağıt faturalardaki itiraz mekanizması mevzuatın izin verdiği ölçüde E-Faturada da uygulanabir

E-Fatura'da temel fatura ve ticari fatura olarak iki çeşit fatura bulunuyor. Ticari fatura, 7 gün için kabul ve red seçeneği sunarken, temel faturada itirazların sistem üzerinden değil, harici yollardan (KEP veya GİB İptal Portalı) yapılması gerekiyor

İhracat Faturaları ve Yolcu Beraber Faturalar E-Fatura Olarak Gönderilebilir Mi?

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren E-Fatura olarak düzenlemektedir

Geçmiş Tarihli Bir E-Fatura Düzenlemek Mümkün Müdür?

VUK'a göre fatura mal teslimi veya hizmet sağlanmasından sonraki 7 gün içinde düzenlenmek zorundadır

Bununla beraber teknik olarak geçmiş tarihli bir fatura düzenlenmesi yasal olarak engellenmemiştir

E-Fatura İçin Neden BulutKOBİ Ürünlerini Tercih Etmeliyim?

E-Fatura'ya geçiş adımlarında sizi yalnız bırakmıyoruz, dilerseniz tüm geçiş prosedürlerinizi sizin yerinize biz tamamlıyoruz

BulutKOBİ ürünleri ile, tam otomasyon sayesinde en verimli E-Fatura deneyimini yaşarsınız

İhtiyaçlarınız doğrultusunda E-Kontör paketleri alıp, kullandığınız kadar ödersiniz

E-Fatura ile ilgili tüm sorularınızda veya problem yaşadığınız konularda ekibimiz yanınızda

E-Fatura İle Birlikte Ne Kullanıyorlar?

E-Arşiv

Tüm Faturalarınızı
Dijitalleştirin

E-İrsaliye

Sevkiyat Süreçlerinizi
Dijitalleştirin

E-Defter

Ticari Defterleriniz
Artık Güvende

Dijital Dönüşüme
Hemen Başlayın

Bugün önemli bir karar verin ve dijital dönüşümünüzü başlatın