E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter

İşletmenizi geleceğe taşıyacak, teknolojinin faydalarını tasarrufa dönüştürmenizi sağlayan çözümler

E-Fatura'nın Faydaları

Teknik Faydaları:

e-Fatura elektronik ortamda kesildiği için kağıt fatura kesilmesine gerek kalmaz.

Kağıt fatura nüshaların arşivlenmesi için yer ayrılmasına gerek yoktur.

e-Fatura verileri firmaların kendi muhasebe, ERP vb. bilgi işlem sistemlerine aktarılabilir.

Bankacılık Ödeme Sistemleri ile entegrasyon halinde e-Faturaların tahsilat takibi kolaylıkla yapılabilir.

Mali Faydaları:

Klasik faturalamadaki kağıt maliyetinden tasarruf edilir.

Kağıt faturanın çıktı alınması sırasında tüketilen sarf malzeme maliyetleri azalır.

Kağıt faturaların postalanması maliyetini ortadan kaldırır.

Fatura kesme, gelen faturaları işleme, faturaları zarflama, postaya verme vb. işler için personele gerek kalmaz, işgücü maliyetlerini azaltır.

İdari Faydaları:

Faturaların postada kaybolması veya gecikmesi gibi olumsuz olaylar yaşanmaz.

Sistem üzerinde sorgu yapılarak istenen her türlü bilgiye anında ulaşılır, arşivde saatlerce kağıt fatura nüshası aramaya gerek kalmaz.

Faturalaşan taraflar arasındaki uyuşmazlıklar ortadan kalkar.


E-ARŞİV'E GEÇEN İŞLETMELER TÜM FATURALARINI ELEKTRONİK ORTAMDA KESEBİLİYOR

VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MÜKELLEFLER İSTER FİZİKSEL MAĞAZALARDA, İSTER İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPIYOR OLSUNLAR, KÂĞIT

ORTAMINDA EN AZ İKİ NÜSHA FATURA DÜZENLEMEK ZORUNDA. BU FATURANIN İLK NÜSHASI (ASLI) MÜŞTERİYE TESLİM EDİLİYOR, İKİNCİ NÜSHASI İSE YİNE KÂĞIT

ORTAMINDA, AYNI KANUNUN MUHAFAZA VE İBRAZ HÜKÜMLERİNE GÖRE MÜKELLEFLERCE SAKLANIYOR. E-ARŞİV UYGULAMASI İŞTE BU NOKTADA DEVREYE

GİRİYOR. E-FATURA MÜKELLEFİ OLUP ELEKTRONİK ORTAMDA FATURA OLUŞTURAN VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN (GİB) E-ARŞİV İZNİ ALAN İŞLETMELER,

ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURDUKLARI FATURAYI YİNE ELEKTRONİK ORTAMDA MUHAFAZA EDİYORLAR.


E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇMEK İSTEYEN İŞLETMELER BU HİZMETİ İSTERLERSE KENDİ BÜNYELERİNDE DE KURABİLİYORLAR. BU DURUMDA GİB’E YAPILACAK

BAŞVURU VE ONAY SÜREÇLERİNİN YANI SIRA UYGULAMANIN TEKNİK KURULUMU DA İŞLETME TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

DAHA KOLAY OLAN YÖNTEM İSE GİB ONAYLI BİR ÖZEL ENTEGRATÖRDEN HİZMET ALMAK. BÖYLECE İŞLETMELER E-ARŞİV KURULUMU, YÖNETİMİ VE TAKİBİNİ

HİÇBİR EK ALTYAPI GEREKSİNİMİ OLMAKSIZIN YAPABİLİYOR, HEM İŞ YÜKÜ ANLAMINDA HEM DE MADDİ ANLAMDA KAZANÇ SAĞLIYOR.


E-DEFTER'İN FAYDALARI

İŞGÜCÜ VE ZAMAN TASARRUFU

ONAYLAMA MALİYETLERİNDEN TASARRUF

ARŞİVLEME HARCAMALARI TASARRUFU

BASKI, KAĞIT, TONER VE KARTUŞ GİBİ KIRTASİYE HARCAMALARI TASARRUFU

BASIM, TASDİK, SAKLAMA VE DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ORTADAN KALDIRARAK, ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLEM YAPILMASINA İMKAN SAĞLAMAK

ELEKTRONİK ORTAMDA DENETİM İMKANI SAĞLAMAK

ULUSLARARASI DENETİME İMKAN SAĞLAMAK

ULUSLARARASI FİRMALARIN İÇ VE DIŞ DENETİM İHTİYAÇLARINI, ORTAK BİR FORMAT VE STANDARTTA SAĞLAMAK